Västgöta Assistans AB

      Med hjärtat på rätta stället!       

Är du intresserad av att bli kund hos oss?Varför ska Du välja oss som din assistanssamordnare?

 

    - Vi är ALLTID anträffbara,  vår jourtelefon är bemannad dygnet runt 365 dagar om året 

    - Som kund står du i centrum och vi gör alltid det ”lilla extra” för alla våra kunder

    - Regelbundna möten med dig och dina assistenter för att gå igenom assistansen

    - Du bestämmer över din assistans och väljer själv vem som ska jobba hemma hos dig

    - Vi anordnar evenemang flera gånger om året för våra kunder och assistenter

    - Vi tar hand om assistenterna vilket gör att de trivs hos oss; och en nöjd assistent är en bra assistent

    - ”Med hjärtat på rätta stället” är vårt motto och det står vi för

 

Vi ser fram emot ett samarbete med dig. Behöver du se över din assistans, så hjälper vi dig med ansökan.

Hos oss får du handledning hela vägen, vår rådgivning är kostnadsfri och skall ses som ytterligare ett led
i vår strävan efter att leverera en helhet som assistanssamordnare.


Dessa är bara några punkter som visar hur vi jobbar, vill du veta mer så ta kontakt med oss.
Process

Oavsett om du redan har ett beslut och står inför en omprövning eller om du vill ha hjälp med att ansöka om personlig assistans så finns vi här för dig. Det är en omfattande process som ställer krav på kunskap och kompetens inom LSS - Lagen om stöd och service.Om du eller en anhörig är i en levnadssituation där ni beslutat att ansöka om personlig assistans så behövs följande; en styrkt personkretstillhörighet, vilket görs av läkare. Detta är en förutsättning för att kunna komma vidare i ansöknings-processen. Det finns tre olika personkretsar.


Intyg från läkare, psykolog, habilitering, arbetsterapeut, skola etc. Dessa intyg skall helst vara MAX ett år gamla för att kunna påvisa aktuell status och levnadsförmåga i nutid. Det är ofta förekommande att en "ADL-utredning" efterfrågas av kommunens eller försäkringskassans handläggare. ADL är en benämning som står för Allmän Daglig Livsföring och denna bedömning görs utav en arbetsterapeut för att bedöma den aktuella personens funktionalitet i vardagen. Du eller ni behöver själva lämna in en så kallad "behovsbeskrivning" utifrån de grundläggande hjälpbehoven som återges inom LSS. För att ge dig lite mer förståelse för innebörden av grundläggande hjälpbehov så beskrivs dessa nedan, det är viktigt att återge behovet av fysisk hjälp inom nedanstående, detta görs via tidsangivelse för varje specifikt moment.

HYGIEN - här innefattas toalettbesök, dusch, tvagning, tandborstning för att benämna några områden.

MATSITUATION - här ser man till huruvida personen i första hand har förmågan att själv föra mat till munnen.

KOMMUNIKATION - krävs tolkning av tredje person? Ingående kunskaper? Hjälpmedel?

AV & PÅKLÄDNING - hjälp med knappar, dragkedja, strumpor och kläder i största allmänhet.

Utöver grundläggande hjälpbehov skall även "övriga behov" återges. Det kan handla om träning, sociala sammankomster, förflyttning, rehab, läkarbesök etc. När ovanstående är på plats så tar vi på Västgöta över handläggandet av processen, skickar in ansökan, håller kontakt med handläggare och bestämmer en dag då ett så kallat "hembesök" görs där man muntligen går igenom er ansökan och behov. Efter hembesöket inväntar vi på beslut som vanligtvis tar 1-3 månader.


UA-121642844-1